Головна » Види експертиз

Види експертиз

Види експертиз, які проводяться лабораторією

Фітосанітарна експертиза – перевірка та аналіз об’єктів регулювання в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів.

Державна установа «Черкаська обласна  фітосанітарна лабораторія» уповноважена на проведення фітосанітарної експертизи середніх зразків, відібраних від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання, з метою виявлення та/або ідентифікації регульованих шкідливих організмів.

ДУ «Черкаська обласна фітосанітарна лабораторія» акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) у сфері:

– фітосанітарна експертиза рослин, матеріалів рослинного походження та продуктів їх переробки, грунту, торфу та субстратів в сфері карантину рослин за методами ентомологічних, гербологічних, мікологічних, фітогельмінтологічних випробувань на виявлення регульованих шкідливих організмів;

Після отримання Атестату про акредитацію (№ 201189 від 31 серпня 2021 року) щодо розширення сфери акредитації фахівці лабораторії проводять ідентифікацію таких карантинних організмів:

 • Американський білий метелик – Hyphantria cunea Drury
 • Західний кукурудзяний жук (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte);
 • Південно-американська томатна міль – Tuta absoluta Meyr.;
 • Пасмо льону – Mycosphaerella linicola Naumov;
 • Рак картоплі (Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival);
 • Золотиста картопляна нематода (Globodera rostochiensis (Wollenweber);
 • Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.);
 • Сорго алепське – Sorghum halepense (L.) Pers.

Визначення показників якості насіння сільськогосподарських, овочевих, баштанних, кормових культур:

 • Визначення чистоти і відходу насіння;
 • Визначення схожості та енергії проростання насіння;
 • Визначення  вологості насіння;
 • Визначення маси 1000 насінин.

ДУ «Черкаська обласна фітосанітарна лабораторія» атестована на проведення наступних видів експертиз:

 • Ентомологічна експертиза – дослідження середньої проби об’єктів регулювання для встановлення наявності, чисельності і видового складу живих чи мертвих регульованих та інших видів комах і кліщів. При проведенні ентомологічної експертизи базовим підходом є використання визначників, при цьому використовуються методи фототермоеклеції, флотаційний,  мікролюмінесцентний, біологічний, забарвлення пробочок тощо.
 • Мікологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітопатогенними організмами (грибами). Для проведення мікологічної експертизи використовують макроскопічний метод, метод центрифугування і мікроскопічне аналізування, біологічний метод, люмінесцентний метод,  тощо.
 • Фітогельмінтологічна експертиза–дослідження рослинного матеріалу для встановлення зараженості його фітогельмінтами (нематодами). При проведенні фітогельмінтологічної експертизи об’єктів регулювання використовують лійковий метод Бермана, метод паперових смуг, метод промивання на ситах, метод виділення галових та несправжніх галових нематод, метод Таржана і ін.
 • Бактеріологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та інших бактеріальних хвороб рослин. Для проведення бактеріологічної експертизи використовуються анатомічний метод, макроскопічний метод, біологічний метод, люмінесцентний метод та метод імуноферментного аналізу ( ІФА).
 • Вірусологічна експертиза – дослідження рослинного матеріалу з метою встановлення його фітосанітарного стану, ідентифікації збудників регульованих та іншихвірусних хвороб рослин. Для проведення вірусологічної експертизи використовується метод імуноферментного аналізу (ІФА).
 • Гербологічна експертиза – дослідження об’єктів регулювання для встановлення наявності та видового складу регульованих та інших видів бур’янів. Під час проведення гербологічної експертизи використовуються візуальний метод, метод просіювання та відмивання грунту, а також метод насичених розчинів.

Для отримання якісного та достовірного результату встановлення фітосанітарного стану об’єктів регулювання лабораторія забезпечена професійними фахівцями, сучасним високотехнологічним обладнанням. При проведенні фітосанітарної експертизи фахівці лабораторії керуються нормативно-правовими, науково-технічними регламентами та рекомендаціями.

Прокрутити вгору