Головна » Положення про “Черкаську обласну фітосанітарну лабораторію”

Положення про “Черкаську обласну фітосанітарну лабораторію”

Державна установа “Черкаська обласна фітосанітарна лабораторія” (далі – Лабораторія) відповідно до Закону України «Про карантин рослин», підпорядковується Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі – Держпродспоживслужба).

Методичне забезпечення діяльності Лабораторії здійснює Департамент фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби. Лабораторія є правонаступником обласної фітосанітарної лабораторії.

Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, іншими актами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Держпродспоживслужби, та цим Положенням.

Лабораторія є неприбутковою установою, створена для перевірки та аналізу об’єктів регулювання (будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також для цілей контролю за переміщенням територією України) в лабораторних умовах на предмет наявності або відсутності регульованих шкідливих організмів.

Основними завданнями Лабораторії є:

 • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території відповідної області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
  визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
 • проведення відбору зразків та фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
 • своєчасне виявлення, локалізація та ліквідація регульованих шкідливих організмів;
 • кваліфіковане своєчасне визначення шкідливих організмів;
 • організація та контроль за проведенням обробки і фумігації (знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;
 • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів та розробка прогнозу їх поширення;
 • участь у проведенні аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявлених організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
 • організація навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
 • надання фахових консультацій з питань карантину та захисту рослин;
 • проведення відбору зразків та аналітичних досліджень сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження з метою визначення в них вмісту залишкових кількостей пестицидів, агрохімікатів, важких металів, мікотоксинів, нітрозамінів, гормонів, антибіотиків, гістаміну, фостоксину;
 • організація впровадження в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності та господарювання біологічних методів боротьби з шкідниками, хворобами рослин і бур’янами;
 • виготовлення, зберігання та реалізація мікробіологічних засобів захисту рослин, у тому числі інокулянтів та ентомофагів за рахунок власних виробничих потужностей, визначення ефективності мікробіологічних препаратів, у тому числі інокулянтів та ентомофагів;
 • систематичне оновлення маточного матеріалу місцевими формами корисних організмів і підвищення його якості; підтримання якісного маточного матеріалу;
 • проведення спостереження за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів, виявлення видового складу корисної ентомофауни і визначення чисельності корисних видів комах, проведення робіт по їх використанню;
 • проведення відбору зразків та аналітичних досліджень засобів захисту рослин (пестицидів) на відповідність їх сертифікатам якості, у тому числі тих, що завозяться на митну територію України, а також регламентів їх застосування.

До компетенції Лабораторії належать:

 • проведення огляду, відбір зразків, обстеження, аналіз та інспектування рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;
 • здійснення організації та контролю за проведенням обробки і фумігації (знезараження) рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 • вивчення видового складу, біологію та екологію регульованих шкідливих організмів та участь у розробці прогнозу їх поширення на території відповідної області;
 • ідентифікація шкідливих організмів, виявлені при проведенні фітосанітарного контролю;
 • проведення відбору зразків та аналітичний контроль якості вітчизняних і імпортних пестицидів, які зберігаються в складських приміщеннях та в місцях торгівлі засобами захисту рослин, якості протруювання посівного матеріалу та приготування робочих розчинів пестицидів під час їх застосування;
 • проведення відбору зразків та аналітичні дослідження грунту, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб, з метою визначення в них залишкових кількостей пестицидів;
 • проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану відповідної області та виявлення регульованих шкідливих організмів в імпортній продукції;
 • участь у складанні щорічного огляду розповсюдження регульованих шкідливих організмів на території України;
 • участь у розробці методики проведення огляду, обстеження, аналізу та інспектування рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання;
 • участь у підвищенні кваліфікації працівників фітосанітарних лабораторій;
 • участь у проведенні науково-дослідних робіт з карантину та захисту рослин спільно з науково-дослідними установами країни, участь в наукових дослідженнях з карантину та захисту рослин інших країн, впровадження результатів та передового досвіду у сферах карантину та захисту рослин;
 • організація навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
 • здійснення проведення огляду, обстеження посівів сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, осінніх і весняних розкопок на наявність шкідників і хвороб;
 • здійснення обстеження сільськогосподарських угідь, облік чисельності шкідників та ступеня ураженості рослин хворобами, визначення видового складу бур’янів, надання рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, облік чисельності мишоподібних гризунів та рекомендації щодо захисту сільськогосподарських угідь;
 • проведення фітопатологічного аналізу рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження та ентомологічний аналіз рослин, зерна та сільськогосподарської продукції рослинного походження;
 • здійснення обстеження місць збереження та переробки продукції рослинного походження щодо зараженості шкідливими організмами, надання рекомендацій з їх знезараження, а також із проведення профілактики та винищувальних заходів у сільгосппідприємствах, фермерських та інших господарствах незалежно від форми власності;
 • забезпечення проведення візуальних польових обстежень у місцях та населених пунктах, сільськогосподарських угіддях, багаторічних насадженнях, землях відчуження, пасовищах тощо на виявлення бур’яну амброзії полинолистої;
 • надання річних та місячних прогнозів розвитку, поширення хвороб і шкідників та рекомендацій щодо захисту сільськогосподарських угідь від шкідливих організмів;
 • забезпечення надання повідомлень про розвиток шкідливих організмів та сигналізація щодо захисту сільськогосподарських угідь;
 • проведення огляд місць торгівлі та складських приміщень для зберігання пестицидів та агрохімікатів;
 • визначення діючої речовини пестициду, масової частки пестициду в протруєному насінні та невідомих пестицидів;
 • видача технологічних програм з використання пестицидів для сільгоспвиробників усіх форм власності;
 • консультації суб’єктам господарювання з питань підготовки документів на провадження господарської діяльності з торгівлі пестицидами та агрохімікатами;
 • здійснення надання послуг під час оформлення документів щодо імпорту засобів захисту рослин з проведенням хімічних та біологічних досліджень;
 • проведення навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із захисту рослин, роботи, пов’язані із зберіганням, транспортуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею;
 • здійснення проведення щорічного інструктажу щодо безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами, запобігання забрудненню їх залишками продукції, навколишнього середовища та надання першої медичної допомоги у разі отруєння, виникнення аварії з наступною видачею допуску до роботи з пестицидами та агрохімікатами;
 • складення перспективні і поточні (річні і оперативні) плани виробництва і реалізації біологічних засобів захисту рослин;
 • визначення потреби в біологічних засобах захисту рослин;
 • виготовлення, реалізація мікробіологічних засобів захисту рослин, у тому числі інокулянти та ентомофаги за рахунок власних виробничих потужностей, визначення ефективності використання мікробіопрепаратів, у тому числі інокулянтів та ентомофагів;
 • проведення спостереження за появою і розповсюдженням шкідників і хвороб сільськогосподарських культур і природних корисних організмів, виявлення видового складу корисної ентомофауни і визначення чисельності корисних видів комах, проводить роботу по їх використанню;
 • систематичне оновлення маточного матеріалу місцевими формами корисних організмів і підвищує його якість;
 • забезпечення пропаганди знань у сферах карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Лабораторії є проведення науково-обгрунтованої лабораторної діагностики та/або ідентифікації шкідливих організмів, оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання у сферах карантину та захисту рослин.

Прокрутити вгору